יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012)

יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012)

מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית,על כן,כל דיון בזכות לחינוך ובהיקפה אינו יכול לפסוח על הדיון במעמדו המיוחד של החינוך בתולדות עם ישראל,החינוך הוא ערך מרכזי בעולמה של היהדות והדברים ידועים.

לקריאת המאמר המלא