יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014)

יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014)

בשני פסקי דין ישראליים שניתנו לאחרונה בעניין חורי ובעניין צ'ינצ'ולקר התעוררה באופן ראשוני השאלה אם בהתאם לדיני העונשין בישראל ניתן להרשיע אדם בעברה של גרימת מוות בניסיבות שבהן עובר נפגע לפני הלידה אך נולד חי ומת לאחר מכן.שאלה זו התעוררה במס' רב של פסקי דין בארצות שונות ובתקופות שונות ובאופן מפתיע לא נידונה מעולם בבתי המשפט בישראל.

להמשך קריאה: