יורם רבין ויניב ואקי "האחריות הפלילית בגין המתת עובר" משפט מפתח, גיליון מס' 3, עמ' 150 (דצמבר 2015).

יורם רבין ויניב ואקי "האחריות הפלילית בגין המתת עובר" משפט מפתח, גיליון מס' 3, עמ' 150 (דצמבר 2015).

שמעון גילה כי לאה נושאת ברחמה את בנו הלא רצוי והתגבשה בלבו כוונה לגרום למותו. את זממו הוציא שמעון אל הפועל באמצעות דקירת סכין בבטנה של לאה. בעקבות כך מצא העובר את מותו ברחם. במקרה כזה אין כל קושי להטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גרימת חבלה 2 ללאה. אך האם ניתן להטיל עליו אחריות פלילית בגין גרימת מותו של העובר? בדיני העונשין של ישראל התשובה לכך שלילית.