יורם רבין ויובל שני "הזכויות החברתיות – רעיון שהגיע זמנו!" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

יורם רבין ויובל שני "הזכויות החברתיות – רעיון שהגיע זמנו!" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

אין לומר כי תפקיד השלטון הוא לכבד זכויות האדם,נקודה. אכן זהו תפקיד ראשון במעלה. אך זהו רק אחד התפקידים,יש לומר גם בנשימה אחת, שתפקיד נוסף הוא לקדם את רווחת האדם. כל אדם ועוד תפקיד הוא לעשות צדק חברתי. צדק לכל.

לקריאת המאמר המלא