יורם רבין ואלון רודס "צווים חוסמים" משפט מפתח – כתב העת של פרקליטות המדינה 135 (אגוסט 2019)

יורם רבין ואלון רודס "צווים חוסמים" משפט מפתח – כתב העת של פרקליטות המדינה 135 (אגוסט 2019)

האם בגדר סמכותו הרחבה מוסמך בית המשפט להוציא צו אשר יחסום בעל דין מהאפשרות לממש את זכותו החוקתית לפנות לערכאות? סוגיית הצו החוסם מעוררת שאלות במישור גבולות הסמכות של בתי המשפט בישראל ככלל, ובמישור ההגבלות שניתן להטיל על זכות הגישה לערכאות במישור החוקתי. חרף חשיבות הנושא, לא מצאנו כי עד כה נערך דיון מרוכז בסוגיה, עובדה מפתיעה בהתחשב בדיון הער שמתקיים בשנים האחרונות בבתי המשפט בנושא. ברשימה זו, נבקש להציג התייחסות כוללת לסוגים השונים של הצווים החוסמים, תוך בחינת ההתפתחויות שחלו בתחום, אגב חידודן של כמה הבחנות.

לחצו להורדה (PDF)