יורם רבין, הכרזה על חברי תג מחיר כהתארגנות בלתי מותרת, גלי צה"ל, "נכון להבוקר" עם טלי ליפקין שחק, 6 פברואר 2014.

יורם רבין, הכרזה על חברי תג מחיר כהתארגנות בלתי מותרת, גלי צה"ל, "נכון להבוקר" עם טלי ליפקין שחק, 6 פברואר 2014.