יורם רבין "הכנסת אורחים? הכנסת אויבים" עורך דין , גיליון 13, עמ' 78 (2011)

יורם רבין "הכנסת אורחים? הכנסת אויבים" עורך דין , גיליון 13, עמ' 78 (2011)

הקביעות של בית המשפט העליון בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בעניין דיראני הן עקרוניות ומקרינות על סוגיות רחבות. אלא שהיקף ההלכה אינו ברור דיו. חסימת הגישה לערכאות ראוי שתיעשה אך ורק במקרים נדירים שבהם מתקיימים במצטבר חמישה תנאי.

לקריאת הכתבה באתר