יורם רבין "החוקה החיה – החוקה האמריקנית בין עבר להווה" המשפט ח' 727 (2003).

יורם רבין "החוקה החיה – החוקה האמריקנית בין עבר להווה" המשפט ח' 727 (2003).

החוקה האמריקנית היא כנראה המסמך החשוב ביותר בהיסטוריה של ארה"ב של אמריקה, הישג מפואר, והתרומה החשובה ביותר של אומה זו לתרבות המערב, "החוקה החיה" – אחד הכינויים לחוקה האמריקנית – אינה מסמך תאורטי בלבד אלא מסגרת לחיים משותפים, גורם מלכד, של קבוצות שונות בחברה האמריקנית בימים עברו וגם כיום.

לקריאת המאמר המלא