יורם רבין "הזכות לייצוג ולסיוע משפטי בהליך אזרחי" המשפט ו 225 (2001).

יורם רבין "הזכות לייצוג ולסיוע משפטי בהליך אזרחי" המשפט ו 225 (2001).

כל המצוי בעולם המשפט הישראל יודע, כי בשנים האחרונות, בהתאם לרוח התקופה המנשבת משתרעים פסקי דיניו של החשובים של בית המשפט העליון על פני עשרות רבות של עמודים, דווקא בעת זו מפתיע לגלות פסק דין,אשר חשיבותו עומדת ביחס הפוך לאורכו.

לקריאת המאמר המלא