יורם רבין "הדורסנות הפוליטית" הארץ, עמ' 1, 2 ינואר 2012

יורם רבין "הדורסנות הפוליטית" הארץ, עמ' 1, 2 ינואר 2012

"חוק גרוניס",שיסלול את הדרך למינויו של השופט אשר גרוניס לתפקיד נשיא בית המשפט העליון,יעלה היום במליאת הכנסת וצפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.החוק שיזם ח"כ יעקב כץ מבטל את המגבלה על שופטי העליון , שלפיה רק שופט שלו יתרת כהונה של שלוש שנים ומעלה יכול להתמנות לנשיא.

לחצו לכתבה המלאה