יורם רבין "דמוגרפיה בארון" , הארץ, חלק ב', עמ' 1, 15 ינואר 2012

יורם רבין "דמוגרפיה בארון" , הארץ, חלק ב', עמ' 1, 15 ינואר 2012

בהחלטה תקדימית אחת השנויות ביותר במחלוקת בהיסטוריה של המשפט החוקתי בישראל אישר בית המשפט העליון את חוקתיות חוק האזרחות והכניסה לישראל המונע איחוד משפחות בישראל בין אזרחי ישראל לבין נתיני הרשות הפלסטינית.

 

לקריאת הכתבה באתר