יובל יועז, "נתניהו נגד ניגוד עניינים", הארץ, 27 ינואר 2016.

יובל יועז, "נתניהו נגד ניגוד עניינים", הארץ, 27 ינואר 2016.

 

 

נתניהו נגד ניגוד עניינים, 27 ינואר 2016

נתניהו נגד ניגוד עניינים, 27 ינואר 2016