חן מענית, שיח עם ארבעה דיקנים למשפטים, גלובס, 15-14 ינואר 2016