"חוקיותו של צייד עברייני מין פרטי ברשת" משפט מפתח, גיליון מס' 2, עמ' 7 (2014)

"חוקיותו של צייד עברייני מין פרטי ברשת" משפט מפתח, גיליון מס' 2, עמ' 7 (2014)

אבי דוביצקי, אדם פרטי ואזרח מן השורה, קיבל עליו בהתנדבות את תפקיד המלחמה בעברייני מין ברשת. הוא מתחזה לילדה בת 12 וממתין בחדרי הצ'ט. הוא מקבל הזמנות ושיחות מגברים. כמה מהגברים מבצעים עבירות מין עם ה"קטינה".
האם התנהלות כזאת היא חוקית? האם לנאשמים בפרשיות אלו עומדת טענת הגנה כלשהי כלפי שיטת פעולה זו? ננסה להתייחס לשאלות המשפטיות המתעוררות בהקשר לשיטת הפעולה המתוארת.