האם ראוי לאפשר לימודי משפטים באנגלית, דה מרקר, 19 ינואר 2014

האם ראוי לאפשר לימודי משפטים באנגלית, דה מרקר, 19 ינואר 2014

פרופ' יורם רבין דיקן בית ספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל,שהופיע בפני הוועדה והביע תמיכה בהחלטה,לא חושב שתהיה התעניינות מצד סטודנטים ישראלים ללמוד לתואר ראשון למשפטים באנגלית.

להמשך קריאה: