גידי וייץ, "נתניהו דרש מיועץ המבקר לעזוב את השימוע" הארץ, עמ' 9, 22 ינואר 2016.

גידי וייץ, "נתניהו דרש מיועץ המבקר לעזוב את השימוע" הארץ, עמ' 9, 22 ינואר 2016.

שימוע בפרשת ביביטורס 2, 22 ינואר 2016

שימוע בפרשת ביביטורס 2, 22 ינואר 2016

17