בנימין בלום, יורם רבין וברק אריאל "אופן בחינת הודאות חשודים בדין הפלילי בישראל : בחינה מהותית ופרוצדורלית של היחס בין סעיף 12 לפקודת הראיות לדוקטרינת הפסילה הפסיקתית" משפטים מו 815 (2017)

בנימין בלום, יורם רבין וברק אריאל "אופן בחינת הודאות חשודים בדין הפלילי בישראל : בחינה מהותית ופרוצדורלית של היחס בין סעיף 12 לפקודת הראיות לדוקטרינת הפסילה הפסיקתית" משפטים מו 815 (2017)

במשפט הישראלי, קבילותן של הודאות הנאשמים כפופה לשתי דוקטורינות: סעיף 12 לפקודת הראיות, הדרוש כי ההודאה תינתן "חופשית מרצון", ודוקטורינת הפסילה הפסיקתית המעניקה לבית המשפט שיקול דעת לפסול ראיות שהושגו באמצעים פסולים.

לקריאת המאמר המלא