ארנון גוטפלד ויורם רבין "גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי" ספר אדמונד לוי 75 (עורך אוהד גורדון, 2017).

ארנון גוטפלד ויורם רבין "גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי" ספר אדמונד לוי 75 (עורך אוהד גורדון, 2017).

ב-1803 ניתן בבית המשפט העליון של ארצות הברית פסק הדין החשוב בפרשת מרבורי נ' מדיסון, שהשפיע רבות על התוויית גבולות הכוח וגבולות הסמכות של שלוש רשויות השלטון השונות – המחוקקת, המבצעת והשופטת – ועל מעמדו של בית המשפט העליון האמריקני.

לקריאת המאמר המלא