עבירות המתה

עבירות המתה – היסטוריה, תרבות ומשפט

הקורס עוסק בעבירות ההמתה מנקודות מבט שונות, לרבות היבטים היסטוריים, תרבותיים ומשפטיים. נושאי הקורס מחולקים לארבעה שערים:

  • ההיסטוריה של עבירות ההמתה;
  • עבירות ההמתה החדשות בדין הישראלי לאחר תיקון 137 לחוק העונשין;
  • הגנות מלאות וחלקיות שעשויות לעמוד לנאשם בעבירות המתה;
  • ענישה בגין ביצוע עבירות המתה.
Murder