ספרים שכתב

דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל"ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי.

הספר ראה אור בהוצאת ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, ובמהדורתו השלישית הוא כולל 2141 עמודים (בשלושה כרכים).

מהדורה ראשונה – התשס"ט-2008.

מהדורה שנייה – תשע"א-2010.

מהדורה שלישית – תשע"ד-2014.

מהדורה שלישית
לחצו על הספר להגדלה

זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.

הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים

לחצו על הספר להגדלה

הזכות לחינוך / יורם רבין

הספר "הזכות לחינוך" כולל דיון חלוצי במעמדה החוקתי של זכויות החינוך השונות – הזכות לקבל חינוך, הזכות לבחור חינוך והזכות לשוויון בחינוך. בספר ניתן למצוא דיון תיאורטי במעמדה של הזכות לחינוך לאור טעמים עיונים שונים, וכן דיון במעמדן והיקפן של זכויות החינוך בישראל לאור המשפט האמריקני, המשפט הקנדי, המשפט הגרמני, המשפט הצרפתי והמשפט הבינלאומי. בנוסף, הספר כולל דיון לפי חתך של מגזרי חינוך שונים כגון החינוך במגזר הערבי, החינוך במגזר החרדי והחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספר מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה במסגרת התואר שלישי למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

הספר ראה אור בשנת 2002, בהוצאת נבו, והוא כולל 578 עמודים.

לחצו על הספר להגדלה