ספרים שכתב

דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל”ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי.

הספר ראה אור בהוצאת ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, ובמהדורתו השלישית הוא כולל 2141 עמודים (בשלושה כרכים).

מהדורה ראשונה – התשס”ט-2008.

מהדורה שנייה – תשע”א-2010.

מהדורה שלישית – תשע”ד-2014.

מהדורה שלישית
לחצו על הספר להגדלה

הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל”ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי.

הספר ראה אור בהוצאת ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, ובמהדורתו השלישית הוא כולל 2141 עמודים (בשלושה כרכים).

מהדורה ראשונה – התשס”ט-2008.

מהדורה שנייה – תשע”א-2010.

מהדורה שלישית – תשע”ד-2014.

חאלד גנאים “כמה ביקורות על תחולתם, הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות פלילית” המשפט יז(2) 567 (2013). לקריאת הביקורת לחצו כאן
ארנה אליגון דר “דיני עונשין מאת יורם רבין ויניב ואקי” עלי משפט (2014). לקריאת הביקורת לחצו כאן
אמיר טיטונוביץ “תיקון פלילי”, גלובס, 13 אפריל 2009. לקריאת הביקורת לחצו כאן
עמית גורביץ “ספר בסיס”, הפרקליטים, מרץ 2011. לקריאת הביקורת לחצו כאן
דברים של פרופ’ ארנה בן נפתלי בערב ההשקה, 18 ינואר 2009. לקריאת הביקורת לחצו כאן
אברהם טננבאום “סקירת ספרות משפטית” עלון השופטים, גיליון 48, עמ’ 135 (פברואר 2015). לקריאת הביקורת לחצו כאן 

את הספר ניתן לרכוש באתר “ליאור – הוצאה לאור של ספרות משפטית”: www.lior-law-books.com.

זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.

הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים

לחצו על הספר להגדלה

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.

הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים.

דברי הקדמה

שלמה לוין
שלמה לוין

עם חקיקת חוקי היסוד החדשים חלה בישראל תפנית בחשיבה, בפסיקה ובמחקר בענפי המשפט השונים. מטבע הדברים לא פסחה תפנית זו גם על שטחי הדיון הפלילי, האזרחי והמנהלי, ותשומת הלב של הקהילייה המשפטית הוסבה למימד החוקתי של הזכויות הדיוניות, לרבות זכות הגישה לערכאות. עם זאת, לא נתברכה הספרות המשפטית בישראל במחקרים רבים בנושאים אלה, ובייחדו לא בשטח הדיון האזרחי.   ספרו של מר יורם רבין – “זכות הגישה לערכאות” כזכות חוקתית – הוא תרומת-בראשית חשובה למחקר הישראלי בנושאים אותם הזכרתי לעיל. בספר פורש המחבר לפנינו יריעה רחבה, תאורטית ומעשית שעניינה זכות הגישה לבתי-המשפט במשפט המשווה ובדין הישראלי. הוא סוקר לפנינו את המחסומים הכלכליים החוקיים וההסכמיים שהוצבו לפני המתדיין המעוגנים בדין הפוזיטיבי ואת הצדקותיהם, הן בדין האזרחי והן בדין המנהלי, והוא מפרט לפנינו מהו לדעתו האיזון החוקתי הראוי בין זכות הגישה לערכאות לבין זכויות ואינטרסים אחרים.   ימצאו עניין בספר המשפטן התיאורטי ועורך-הדין המתחיל הנתקל בנושאי הספר בעבודתו היום-יומית, כשם שאף הסטודנט למשפטים והאזרח מן השורה יהנו ללמוד ממנו ולינות מקריאתו.   אני מברך את מר רבין על המחקר הנאה שייצא מתחת ידיו.   השופט שלמה לוין    המשנה לנשיא בית-המשפט העליון   ירושלים, כסלו התשנ”ח   דצמבר 1997  

:את הספר ניתן לרכוש בהוצאת בורסי בכתובת

www.bursi.co.il

(“ראו במדור “ספרי משפט – לפי קטיגוריות”. יש לחפש בקטגוריה “חוקתי)

 

הזכות לחינוך / יורם רבין

הספר “הזכות לחינוך” כולל דיון חלוצי במעמדה החוקתי של זכויות החינוך השונות – הזכות לקבל חינוך, הזכות לבחור חינוך והזכות לשוויון בחינוך. בספר ניתן למצוא דיון תיאורטי במעמדה של הזכות לחינוך לאור טעמים עיונים שונים, וכן דיון במעמדן והיקפן של זכויות החינוך בישראל לאור המשפט האמריקני, המשפט הקנדי, המשפט הגרמני, המשפט הצרפתי והמשפט הבינלאומי. בנוסף, הספר כולל דיון לפי חתך של מגזרי חינוך שונים כגון החינוך במגזר הערבי, החינוך במגזר החרדי והחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספר מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה במסגרת התואר שלישי למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

הספר ראה אור בשנת 2002, בהוצאת נבו, והוא כולל 578 עמודים.

לחצו על הספר להגדלה

הספר “הזכות לחינוך” כולל דיון חלוצי במעמדה החוקתי של זכויות החינוך השונות – הזכות לקבל חינוך, הזכות לבחור חינוך והזכות לשוויון בחינוך. בספר ניתן למצוא דיון תיאורטי במעמדה של הזכות לחינוך לאור טעמים עיונים שונים, וכן דיון במעמדן והיקפן של זכויות החינוך בישראל לאור המשפט האמריקני, המשפט הקנדי, המשפט הגרמני, המשפט הצרפתי והמשפט הבינלאומי. בנוסף, הספר כולל דיון לפי חתך של מגזרי חינוך שונים כגון החינוך במגזר הערבי, החינוך במגזר החרדי והחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספר מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה במסגרת התואר שלישי למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

הספר ראה אור בשנת 2002, בהוצאת נבו, והוא כולל 578 עמודים.

הוצאת נבו
טלפון: 02-9992099
ת.ד. 108
שריגים (לי-און)
אתר ההוצאה לאור: www.nevo.co.il. הספר ניתן להורדה במתכונת full text במאגר נבו.