משפט חוקתי

חוק-יסוד החקיקה: ביטול חקיקה ופסקת התגברות

יורם רבין "חוק-יסוד: החקיקה – ביטול חקיקה ופסקת התגברות" בית המשפט!, מגזין 133, עמ' 21 (מאי 2022).

יורם רבין - מגזין בית המשפט!
Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel

Yoram Rabin & Assaf Meydani, Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum editors, Oxford University Press, 2016, updated 2023).

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

Beit Sourik Village Council v Government of Israel and Commander of the IDF Forces in the West Bank Case

Isaac Becker & Yoram Rabin, Beit Sourik Village Council v Government of Israel and Commander of the IDF Forces in the West Bank Case, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum editors, Oxford University Press, 2018, updated July 2023).

פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי

ארנון גוטפלד ויורם רבין "גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי" ספר אדמונד לוי 75 (עורך אוהד גורדון, 2017).

Edmond levi
Israel yearbook on hubman rights

Marbury v. Madison and its Manifestations in the Israel Constitutional Revolution

Arnon Gutfeld & Yoram Rabin, The Judicial Review Controversy: Marbury v. Madison and its Manifestations in the Israel Constitutional Revolution, 45 Israel Yearbook on Human Rights 191 (2015)

encyclopedia of public administration and public policy

Israel: Public Law

Asaf Meydani & Yoram Rabin, Israel: Public Law, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy (3rd Edition, Melvin Dubnick & Domonic Bearfield editors, 2015).