כתבי עת שערך

כתב העת “עיונים בביקורת המדינה”

כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" הוא כתב העת האקדמי של משרד מבקר המדינה, והוא מהווה במה לפרסום מאמרים ומחקרים הקשורים לתורת הביקורת ולהיבטים משפטיים של ביקורת בכלל וביקורת המדינה בפרט.

הגיליון הראשון של כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" ראה אור בשנת 1960.

יורם רבין ערך את גיליון 63 של כתב העת, שראה אור ב-2018. גיליון זה ראה אור גם באנגלית.

לחצו על הספר להגדלה

כתב עת "הפרקליט"

"הפרקליט", הוא כתב עת של לשכת עורכי הדין בישראל, הוותיק בישראל, והוא רואה אור משנת 1943.

משנת 2005 נערך הפרקליט בשיתוף עם הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי, המכללה למנהל. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והמאמרים שהתפרסמו בו מצוטטים תדיר בפסיקת בתי-המשפט ובכתיבה של מלומדים.

יורם רבין שימש כעורך ראשי של הפרקליט משנת 2005 ועד שנת 2016, ומשנת 2021 הוא משמש יו"ר המערכת.

כתב עת "הפרקליט"
לחצו על הספר להגדלה

כתב עת "המשפט"

"המשפט" הוא כתב עת אקדמי לענייני משפט היוצא לאור על-ידי בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון הראשון של "המשפט" הופיע בפברואר 1992, זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר למשפטים, ומאז הוא יוצא לאור פעמיים בשנה.

יורם רבין ערך את גיליון מס' 20 שראה אור בשנת 2005.