כתבי עת שערך

כתב העת “עיונים בביקורת המדינה”

כתב העת “עיונים בביקורת המדינה” הוא כתב העת האקדמי של משרד מבקר המדינה, והוא מהווה במה לפרסום מאמרים ומחקרים הקשורים לתורת הביקורת ולהיבטים משפטיים של ביקורת בכלל וביקורת המדינה בפרט.

הגיליון הראשון של כתב העת “עיונים בביקורת המדינה” ראה אור בשנת 1960.

יורם רבין ערך את גיליון 63 של כתב העת, שראה אור ב-2018. גיליון זה ראה אור גם באנגלית.

לחצו על הספר להגדלה

כתב עת "הפרקליט"

“הפרקליט”, הוא כתב עת של לשכת עורכי הדין בישראל, שראה אור ברציפות משנת 1943 ועד 2016.

משנת 2005 ועד 2016, נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים ע”ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי, המכללה למנהל. כתב העת הווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והמאמרים שהתפרסמו בו מצוטטים תדיר בפסיקת בתי-המשפט ובכתיבה של מלומדים.

יורם רבין שימש כעורך ראשי של הפרקליט משנת 2005 ועד סגירתו בשנת 2016.

כתב עת "הפרקליט"
לחצו על הספר להגדלה

כתב עת “המשפט”

“המשפט” הוא כתב עת אקדמי לענייני משפט היוצא לאור על-ידי בית הספר למשפטים ע”ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון הראשון של “המשפט” הופיע בפברואר 1992, זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר למשפטים, ומאז הוא יוצא לאור פעמיים בשנה.

יורם רבין ערך את גיליון מס’ 20 שראה אור בשנת 2005.