חופש המידע

התנועה לחופש המידע כסוכן לקידום השקיפות

הרצאה שניתנה במסגרת הכנס המרכזי של מחוזות לשכת עורכי הדין באילת, במושב: "מציאות נושכת? הפער בין הדין למציאות בחוק חופש המידע", שנערך ביום 18 באפריל 2013.

Columbia hrlr

The Constitutional Right to Information

Roy Peled & Yoram Rabin, The Constitutional Right to Information, 42 Columbia Human Rights Law Review 357 (2011).

הזכות החוקתית לקבל מידע

יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009).

שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?

יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

Between FOI Law and FOI Culture: The Israeli Experience

Between FOI Law and FOI Culture: The Israeli Experience

Yoram Rabin & Roy Peled, Between FOI Law and FOI Culture: The Israeli Experience, 1 (Issue 2) Open Government: Journal on Freedom of Information 41 (2005).