כתב עת "הפרקליט"

"הפרקליט", הוא כתב עת של לשכת עורכי הדין בישראל, הוותיק בישראל, והוא רואה אור משנת 1943.

משנת 2005 נערך הפרקליט בשיתוף עם הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי, המכללה למנהל. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והמאמרים שהתפרסמו בו מצוטטים תדיר בפסיקת בתי-המשפט ובכתיבה של מלומדים.

יורם רבין שימש כעורך ראשי של הפרקליט משנת 2005 ועד שנת 2016, ומשנת 2021 הוא משמש יו"ר המערכת.

כתב עת "הפרקליט"
לחצו על הספר להגדלה