כתב עת "הפרקליט"

“הפרקליט”, הוא כתב עת של לשכת עורכי הדין בישראל, שראה אור ברציפות משנת 1943 ועד 2016.

משנת 2005 ועד 2016, נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים ע”ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי, המכללה למנהל. כתב העת הווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והמאמרים שהתפרסמו בו מצוטטים תדיר בפסיקת בתי-המשפט ובכתיבה של מלומדים.

יורם רבין שימש כעורך ראשי של הפרקליט משנת 2005 ועד סגירתו בשנת 2016.

כתב עת "הפרקליט"
לחצו על הספר להגדלה