כולם נגד מבקר המדינה, גלי צה"ל, החזית הכלכלית, 17 ביוני 2024