זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.

הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים

לחצו על הספר להגדלה

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.

הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים.

דברי הקדמה

שלמה לוין
שלמה לוין

עם חקיקת חוקי היסוד החדשים חלה בישראל תפנית בחשיבה, בפסיקה ובמחקר בענפי המשפט השונים. מטבע הדברים לא פסחה תפנית זו גם על שטחי הדיון הפלילי, האזרחי והמנהלי, ותשומת הלב של הקהילייה המשפטית הוסבה למימד החוקתי של הזכויות הדיוניות, לרבות זכות הגישה לערכאות. עם זאת, לא נתברכה הספרות המשפטית בישראל במחקרים רבים בנושאים אלה, ובייחדו לא בשטח הדיון האזרחי.   ספרו של מר יורם רבין – “זכות הגישה לערכאות” כזכות חוקתית – הוא תרומת-בראשית חשובה למחקר הישראלי בנושאים אותם הזכרתי לעיל. בספר פורש המחבר לפנינו יריעה רחבה, תאורטית ומעשית שעניינה זכות הגישה לבתי-המשפט במשפט המשווה ובדין הישראלי. הוא סוקר לפנינו את המחסומים הכלכליים החוקיים וההסכמיים שהוצבו לפני המתדיין המעוגנים בדין הפוזיטיבי ואת הצדקותיהם, הן בדין האזרחי והן בדין המנהלי, והוא מפרט לפנינו מהו לדעתו האיזון החוקתי הראוי בין זכות הגישה לערכאות לבין זכויות ואינטרסים אחרים.   ימצאו עניין בספר המשפטן התיאורטי ועורך-הדין המתחיל הנתקל בנושאי הספר בעבודתו היום-יומית, כשם שאף הסטודנט למשפטים והאזרח מן השורה יהנו ללמוד ממנו ולינות מקריאתו.   אני מברך את מר רבין על המחקר הנאה שייצא מתחת ידיו.   השופט שלמה לוין    המשנה לנשיא בית-המשפט העליון   ירושלים, כסלו התשנ”ח   דצמבר 1997  

:את הספר ניתן לרכוש בהוצאת בורסי בכתובת

www.bursi.co.il

(“ראו במדור “ספרי משפט – לפי קטיגוריות”. יש לחפש בקטגוריה “חוקתי)