זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל / יורם רבין ויובל שני

זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, הינו הספר הראשון הסוקר באופן מקיף, שיטתי ואנליטי את מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל. המאמרים שבספר נכתבו על-ידי בכירי המשפטנים בישראל העוסקים בחקר התחום. המאמרים מנתחים את התיאוריות העומדות בבסיס הזכויות החברתיות, דנים בקשיים ובאתגרים הניצבים בדרך להכרה במעמדן המשפטי של זכויות אלה ומציגים דגמים מעשיים ליישומן בשיטת המשפט הישראלית.

הספר שנערך על-ידי פרופ' יורם רבין ופרופ' יובל שני, ראה אור בשנת 2004 בהוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. הספר כולל 2017 עמודים.

לחצו על הספר להגדלה