דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה

פרומו לקורס עבירות המתה - היסטוריה, תרבות ומשפט

פרופ׳ יורם רבין מברך את הסטודנטים ביום אוריינטציה

פרופ' יורם רבין בהרצאה בנושא משפט פלילי ורב תרבותיות

גיקונומי פרק #417 – פרופ' יורם רבין רוצה חוקה

דבריו של יורם רבין בכנס לציון 20 שנה למהפכת המכללות

סרטון תדמית של בית הספר למשפטים, המכללה למנהל

השלכת מהפכת המכללות על האקדמיה המשפטית