פרופ׳ יורם רבין מברך את הסטודנטים ביום אוריינטציה

פרופ' יורם רבין בהרצאה בנושא משפט פלילי ורב תרבותיות

סרטון תדמית של בית הספר למשפטים, המכללה למנהל

דבריו של יורם רבין בכנס לציון 20 שנה למהפכת המכללות