פרסומים אחרונים

 • יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014)

  יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014)

  בשני פסקי דין ישראליים שניתנו לאחרונה בעניין חורי ובעניין צ'ינצ'ולקר התעוררה באופן ראשוני השאלה אם בהתאם לדיני העונשין בישראל ניתן להרשיע אדם בעברה של גרימת מוות בניסיבות שבהן עובר נפגע לפני הלידה אך נולד חי ומת לאחר מכן.שאלה זו התעוררה במס' רב של פסקי דין בארצות שונות ובתקופות שונות ובאופן מפתיע לא נידונה מעולם בבתי המשפט בישראל. להמשך

 • ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט 469 (2014)

  ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט 469 (2014)

  מאמר זה דן בזכותם של נתיני אויב לפנות לערכאות משפטיות בישראל, בדגש על תביעות נזיקין. חלקו הראשון של המאמר מציג את טיבה של זכות הגישה לערכאות, את מעמדה הנורמטיבי ואת ההצדקות העיוניות העומדות בבסיבה.חלקו השני מתמקד בזכות הגישה לערכאות של נתיני אויב ומציג את הכלל במשפט ההשוואתי ובמשפט הבינ"ל. להמשך

 • דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל"ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי. להמשך