ספרים שכתב

 • דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל"ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי. להמשך

 • זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

  זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

  הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.
  הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים. להמשך

 • הזכות לחינוך / יורם רבין

  הזכות לחינוך / יורם רבין

  ספר זה מבוסס על חיבור לשם קבלת תואר דוקטור במשפטים – מעמדה החוקתי של הזכות לחינוך – אשר הגשתי לסנאט אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2001. הבחירה לעסוק בזכות לחינוך נבעה בשעתו מהמחשבה שעניין זה מהווה מפגש בין כמה נושאים חשובים, כגון: חינוך, מקומו במדינה ליברלית, תורת הזכויות ומשפט ציבורי, וכן מהעדרו בישראל של חיבור עקרוני בתחום המפגש בין נושאים אלו. להמשך