ספרים וכתבי עת

 • כתב העת "עיונים בביקורת המדינה"

  כתב העת "עיונים בביקורת המדינה"

  כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" הוא כתב העת האקדמי של משרד מבקר המדינה, והוא מהווה במה לפרסום מאמרים ומחקרים הקשורים לתורת הביקורת ולהיבטים משפטיים של ביקורת בכלל וביקורת המדינה בפרט.
  הגיליון הראשון של כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" ראה אור בשנת 1960.
  בשנת 2017 הטיל מבקר המדינה את מלאכת עריכתו של כתב העל על יורם רבין. להמשך

 • דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  דיני עונשין (מהדורה שלישית, 2014) / יורם רבין ויניב ואקי

  הספר דיני עונשין מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין, תשל"ז-1977. הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של חוקרים אחרים בתחום דיני העונשין, והוא מתאים למשפטנים, עורכי דין, שופטים, אנשי אקדמיה, מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי. להמשך

 • זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

  זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית / יורם רבין

  הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפיעה על קשת של הסדרים, כגון אגרות בית משפט, הזכות למינוי עורך דין וייצוג מטעם המדינה, ערובה להוצאות, חוזים השוללים גישה לערכאות, צוואות השוללות גישה לערכאות וכדומה. הספר מניח את המסד להכרה בזכות הגישה לערכאות ובודק את מעמדה – העיוני והמעשי – במשפט הבינלאומי, במשפט המשווה ובמשפט הישראלי, וכן את האיזון בינה לבין זכויות ואינטרסים מתחרים אחרים.
  הספר ראה אור בשנת 1998 בהוצאת בורסי, והוא כולל 279 עמודים. להמשך

 • ספר דויד וינר על משפט פלילי ואתיקה / יורם רבין

  ספר דויד וינר על משפט פלילי ואתיקה / יורם רבין

  ספר דויד וינר על משפט פלילי ואתיקה הוא אסופת מאמרים ורשימות, שיצאה לזכרו של עו"ד ד"ר דויד וינר ז"ל, ששלח יד בנפשו בינואר 2005. הספר כולל עשרים ושניים מאמרים הנחלקים לארבעה שערים: השער הראשון של הספר הינו אישי וכולל רשימות אשר נכתבו לזכרו של דויד; השער השני כולל מאמרים בנושא של אתיקה במשפט הפלילי, נושא שהיה קרוב עד מאוד לליבו של דיויד; השער השלישי כולל מאמרים בנושא משפט פלילי דיוני; השער הרביעי והאחרון כולל מאמרים בנושא של משפט פלילי מהותי.

  הספר שנערך על-ידי עו"ד דרור ארד-אילון, פרופ' יורם רבין, וד"ר יניב ואקי, ראה אור בשנת 2009 בבית ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין. הספר כולל 766 עמודים. להמשך

 • זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל / יורם רבין ויובל שני

  זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל / יורם רבין ויובל שני

  זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, הינו הספר הראשון הסוקר באופן מקיף, שיטתי ואנליטי את מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל. המאמרים שבספר נכתבו על-ידי בכירי המשפטנים בישראל העוסקים בחקר התחום. המאמרים מנתחים את התיאוריות העומדות בבסיס הזכויות החברתיות, דנים בקשיים ובאתגרים הניצבים בדרך להכרה במעמדן המשפטי של זכויות אלה ומציגים דגמים מעשיים ליישומן בשיטת המשפט הישראלית. להמשך

 • כתב עת "הפרקליט"

  כתב עת "הפרקליט"

  "הפרקליט", הוא כתב עת של לשכת עורכי הדין בישראל, והוא מוצא לאור על-ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין. הפרקליט, היוצא לאור ברציפות משנת 1943 הוא כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל.

  משנת 2005 נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי, המכללה למנהל. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והוא מצוטט תדיר הן בפסיקת בתי-המשפט והן בכתיבה של מלומדים.

  יורם רבין משמש כעורך ראשי של הפרקליט משנת 2005. להמשך

 • כתב עת "המשפט"

  כתב עת "המשפט"

  "המשפט" הוא כתב עת אקדמי לענייני משפט היוצא לאור על-ידי בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון הראשון של "המשפט" הופיע בפברואר 1992, זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר למשפטים, ומאז הוא יוצא לאור פעמיים בשנה.

  יורם רבין ערך את גיליון מס' 20 שראה אור בשנת 2005. להמשך

 • הזכות לחינוך / יורם רבין

  הזכות לחינוך / יורם רבין

  ספר זה מבוסס על חיבור לשם קבלת תואר דוקטור במשפטים – מעמדה החוקתי של הזכות לחינוך – אשר הגשתי לסנאט אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2001. הבחירה לעסוק בזכות לחינוך נבעה בשעתו מהמחשבה שעניין זה מהווה מפגש בין כמה נושאים חשובים, כגון: חינוך, מקומו במדינה ליברלית, תורת הזכויות ומשפט ציבורי, וכן מהעדרו בישראל של חיבור עקרוני בתחום המפגש בין נושאים אלו. להמשך