עמית גורביץ 'ספר בסיס', כתב העת הפרקליטים, מרץ 2011

עמית גורביץ 'ספר בסיס', כתב העת הפרקליטים, מרץ 2011