כתב העת "עיונים בביקורת המדינה"

כתב העת "עיונים בביקורת המדינה"

עיונים בביקורת המדינה1

כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" הוא כתב העת האקדמי של משרד מבקר המדינה, והוא מהווה במה לפרסום מאמרים ומחקרים הקשורים לתורת הביקורת ולהיבטים משפטיים של ביקורת בכלל וביקורת המדינה בפרט.

הגיליון הראשון של כתב העת "עיונים בביקורת המדינה" ראה אור בשנת 1960.

בשנת 2017 הטיל מבקר המדינה את מלאכת עריכתו של כתב העל על יורם רבין.