חאלד גנאים "כמה ביקורות על תחולתם, הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות פלילית (על הספר 'דיני עונשין' של יורם רבין ויניב ואקי)" המשפט יז(2) 567 (2013).

חאלד גנאים "כמה ביקורות על תחולתם, הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות פלילית (על הספר 'דיני עונשין' של יורם רבין ויניב ואקי)" המשפט יז(2) 567 (2013).