הקדמת המחבר – "על הזכות לחינוך"

הקדמת המחבר – "על הזכות לחינוך"