הקדמה מאת הנשיא אהרן ברק

הקדמה מאת הנשיא אהרן ברק