"הופך תקליט"/ נחמן גלבוע – פרופ' יורם רבין בראיון ל"ידיעות הקיבוץ"