דברים של פרופ' ארנה בן-נפתלי בערב ההשקה – 18 לינואר 2009

דברים של פרופ' ארנה בן-נפתלי בערב ההשקה – 18 לינואר 2009